Step Out - forløbet:

Vores stressreduktionshold forløber over 10 uger, hvor man kommer 1 gang ugentligt i 3 timer. Selv om det umiddelbart kan virke uoverskueligt for en stressramt at være i gang i 3 timer, vil det være langt mindre belastende end andre sociale eller arbejdsprægede aktiviteter. Naturen stiller ikke krav, men indbyder til fordybelse og ro. Når man er her, kan man øve sig i bare at være. I vil opdage, at tiden går som ingenting, og I vil nyde bare at have tid nok til at fordybe jer.

Når dette er sagt, har man mulighed for at starte op med færre timer, hvis man har behov for det. Efterhånden sker transformationen fra bare at være, til også at mærke behov og herudfra træffe beslutninger, for til sidst at kunne gennemføre de ønskede livsforandringer.

Vi ved, at mange har forbehold ift. at være i gruppeforløb. Der er flere grunde til dette. Mange er private og har ikke behov for at dele tanker og følelser med “fremmede”. Andre oplever at have begrænset overskud til at være social, og har måske ikke engang overskud til sin egen familie. Vores ambition er, at alle deltagere i Step Out bliver mødt på deres behov, og efterhånden oplever udbyttet at være sammen med andre med lignende problemstillinger, samtidig med at det er muligt at trække sig i det omfang man ønsker det.

 Alle forløb startes med individuelle samtaler, hvor vi sammen klarlægger individuelle behov ift. forløbet.

Priser

Introduktions-pris:

Step Out – 10 uger a 1 gang/3 timer ugentligt:

 + en afklarede forsamtale og en opfølgningsdag

+ individuelle samtaler og terapeutisk massage

Alt i alt 36 timer med: Naturterapi – Terapeutisk massage – Individuelle samtaler

15.000 kr.

(inkl. moms for privatpersoner, ekskl. moms for momsregistrerede).

 

Hvis I som virksomhed, kommune eller institution har særlige ønsker ift. egne hold kan der aftales en samlet pris.

Årets gang – Vind og vejr

Vi arbejder efter devisen: Naturen virker også i regnvejr – faktisk oplever mange, at regn og rusk ofte passer bedre til deres sindsstemning, hvilket gør, at de ”føler sig mere hjemme” følelsesmæssigt.

Når det er sagt, er det også vigtigt, at man kan holde sig varm og tør, og vi har også mulighed for at trække ind til brændeovnen og få varmen.

Mht. påklædning anbefaler vi tøj efter vejret, som er rart at bevæge sig i.

Vælg fodtøj der er godt at gå i, og som kan tåle vand. Ofte er græsset fugtigt, selv i tørvejr.

Tag tøj på i flere lag, så det nemt kan tilpasses til aktivitetsniveauet.

Skånehensyn

Der kan tages mange former for skånehensyn både ift. fysiske og mentale udfordringer. Ring endelig for at høre nærmere.