Step Out – Fri for stress på hjernens præmisser

En ny løsning i den frie natur for personer med symptomer på stress

Dagen hos Naturterapi Nord består af alt det, man har behov for som stressramt som fx restitution, lettere fysiske øvelser og redskaber til at opnå ro og nærvær. Disse behov er individuelle fra person til person og fra dag til dag. Derfor tilpasses programmet til hver enkelt gennem individuelle samtaler, der så vidt muligt holdes i naturen. Der er fx mulighed for at fiske, sidde ved bålet, hugge brænde, nyde udsigten op i trækronerne fra hængekøjen, gå ture gennem den skønne natur eller få afspændende massage af vores fysioterapeut. Det er også muligt at få fysioterapeutisk behandling og rådgivning. Som deltager i forløbet får man hjælp til at få inddraget naturens terapeutiske virkning i sin hverdag hjemme og på arbejdspladsen. Følgende 6 elementer er gennemgående:

Vores grundelementer er valgt med inspiration fra forskning, bl.a. fra Forskningsterapihaven Nacadia, ved Københavns Universitet.

Naturaktiviteterne giver både fysisk aktivitet og sanseoplevelser, samtidig giver det oplevelser med selvforglemmelse, mening og flow. Dette kan give en pause fra tankemylder og bekymrende tanker. Det kan fx være hugge brænde, omplante, fiske, beskære buske eller plukke æbler til hestene. Der er ingen pres og krav om præstation, og det er fx muligt at vælge restitution ved bålet, hvis dét er behovet.

Aktivt nærvær: Når man er ramt på det mentale plan, kan ens indre mentale tilstand nemt optage alt ens opmærksom, på en måde hvor man slet ikke registrerer omgivelserne. Aktivt nærvær med fokus på enkelte sansninger, kan styrke deltagerne i at være til stede i nuet, acceptere givne vilkår og styrke den restorative virkning. Der indgår støtte hertil efter behov.

Egen tid: Det kan være svært for mange med angst, stress og depression at mærke egne behov. Under egen tid er der fokus på, at de følger deres intuition og bevæger sig derhen, hvor de drages imod, og beskæftiger sig netop med det, de har brug for. Det kan være hvile i hængekøje, gå-ture eller fiske. Efterhånden styrkes deres fornemmelse af egne behov.

Samtalerne foregår i naturen mhp. at fremme brugen af metaforer, der bidrager til læring, hukommelse, tænkning og beslutningstagning. Angst-, stress- og depressionsramte, der er ramt på det kognitive plan kan særligt profitere af dette ift. at skabe nødvendige livsændringer. Hvis vejret er rigtig slemt trækker vi selvfølgelig indenfor.

Terapeutisk massage er en vigtig del af den samlede indsat ift. forebyggelse og håndtering af angst, stress og depression ved Naturterapi Nord. Det er bevist, at massage virker både restituerende og stimulerende på vores mentale tilstand ved at påvirke kroppens biokemi. Man har bl.a. målt hos personer med stressrelaterede problemer, der modtog massage, at niveauet af stresshormonet kortisol sænkes markant. Samtidig steg niveauet af dopamin, serotonin og ocytocin.

Dopamin er et af de vigtigste signalstoffer i hjernens belønningssystem. Når dette frigives, giver det os en følelse af veltilpashed eller ligefrem en lykkefølelse. Serotonin spiller en afgørende rolle for vores psykiske velvære, og er ansvarlig for dit gode humør. Når serotoninindholdet stiger, stiger vores følelse af tryghed og ro, samtidig med at det dæmper angst og aggression. Ocytocin styrker vores overskud til sociale relationer, stabiliserer puls og blodtryk, fremmer helingsprocesser, dæmper vrede og bekymring, samt styrker den indre ro.

Massage er ikke bare massage. Vores fysioterapeut, Majbritt, tilpasser behandlingen ud fra de behov, den enkelte deltager har. Ved livskriser hvor krop og sind er ved at gå i stykker, er der brug for en samlende og afspændende massage, der forener krop og psyke på en beroligende måde. Andre oplever, at kroppen er gået i dvale og føler, at der ikke er sammenhæng mellem hoved og krop. De kan have brug for at få vakt kontakten til kroppen igen med en mere inciterende tilgang. Alt i alt er det fysioterapeutens fornemmeste opgave at normalisere sympatikusaktiviteten (sympatikus sætter kroppen i kampberedskab) med sine hænder uanset den enkeltes behov.

Hverdagsforankring: Der kan være stor kontrast mellem et kursusforløb og livet derhjemme. Vi lægger fra starten vægt på, at vores metoder til restitution, nærvær og håndteringsstrategier implementeres i dagligdagen som forberedelse til afslutning af forløbet.

Vi oplever alle fra tid til anden, at kampen mod gamle vaner spiller en stor rolle, når nye skal implementeres. Det har vist sig i praksis, at det kræver tid at bryde gamle vante mønstre. Det at tilegne sig nye vaner kræver selvkontrol og er udmattende. Som stressramt, der måske har udvist alt for meget selvkontrol gennem lang tid, og måske netop derfor er fysisk og mentalt udmattet, kan dette virke helt uoverskueligt. Det er derfor forståeligt, at det kan være let at give op overfor at søsætte nye gode vaner. Af denne grund er det afgørende, at forandringen sker i små overskuelige, realiserbare og meningsgivende etaper.

Når stresshåndteringsforløbet er slut, har deltagerne fået redskaber til at opnå restitution og håndtere pres. Undervejs er redskaberne indarbejdet i deres hverdag. For at sikre en solid hverdagsforankring afholdes en opfølgningsdag, hvor redskaberne friskes op og evt. udfordringer tages op.

Læs mere i vores korte faktaark HER og i vores længere konceptbeskrivelse HER.